Giỏ lục bình, giỏ cói thủ công mỹ nghệ

Giỏ xách làm từ lục bình, cói, rơm phơi khô

Cơ sở Thủ công mỹ nghệ Dạ Lý Hương chuyên cung cấp và xuất khẩu số lượng lớn những sản phẩm giỏ xách làm từ lục bình, cói, rơm phơi khô và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng khác

Giỏ lục bình đẹp